Нашият екип от

специалисти

Д-р Шениз Юзеир – Салиева, д.м.

Завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с отличен успех през 2014 г. От 2017 г. е асистент на студенти АЕО към Медицински Университет Варна – Катедра „Вътрешни болести II“, УС „Хематология“. През 2020 г. придобива специалност по Клинична хематология. През 2022 г. защитава дисертационен труд на тема „Анализ на ролята на циркулиращите неутрофилно-тромбоцитни комплекси като регулатори на тумор-индуцираната нетоза при индолентни и агресивни нехочкинови лимфоми“. През м.08.2022г. след спечелен конкурс заема академична длъжност Главен асистент. Има участия в международни и  национални форуми с основен акцент върху Неходжкиновите лимфоми. Автор е на над 10 научни публикации.

Д-р Сали Салиев

Завършва  дентална медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 2014 г. През 2019 г придобива втора специалност Здравен мениджмънт.

Основните интереси на д-р Салиев  са в областите на протетична дентална медицина, ендодонтия, естетични възстановявания и изграждане на дълбоко разрушени зъби, както и детска дентална медицина. Д-р Салиев е преминал през множество курсове за допълнителна професионална квалификация с практическа насоченост.

Има над 20 сертификати и следдипломни обучения.

Привърженник е на Японската и Швейцарската техника и материали.

Д-р Ренай Бейхан

Д-р Бейхан завършва дентална медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 2023 г. Основните интереси са в областите на хирургия, консервативно зъболечение и детска дентална медицина.

м.с Елиз Юзеир – Рюстем

Завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 2008 г.Преминала през редица обучения и курсове за допълнителна квалификация в областта на здравните грижи.

Д-р Кристина Братанова

Доктор Кристина Братанова- завършва дентална медицина през 2022 в Университет по медицина и фармация-Крайова, Румъния. Интересите ѝ са в областите- естетика, детска дентална медицина, хирургия и консервативно зъболечение.

Д-р Хътче Бекирова

Завършва дентална медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 2023 г.
Професионалните интереси са насочени в областта на консервативното зъболечение при възрастни,детската дентална медицина и оралната хирургия.