Здравни грижи

Основна мисия-здраве и живот!

В сферата на здравните грижи при нас ще откриете услуги като :

Извършване на венозна пункция

Мускулни инжекции

Венозна инфузия (вливания на банки) в амбулатори за 15 мин

Поставяне на абокати

Венозни инжекции

Венозна инфузия (вливания на банки) в амбулатори за 30 мин

Измерване на кръвна захар

Подкожни инжекции

Венозна инфузия (вливания на банки) в амбулатори за 60 мин

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС