Хематология

Всяка капка кръв е от значение!

В сферата на клиничната хематология предлагаме широк спектър от диагностични изследвания, манипулации и терапевтични процедури. Извършване на диагностика и лечение на бенигнени и малигнени заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система. Проследяване на пациенти с хематологични заболявания.

Услуги на специалист

 • Първичен преглед в амбулатория
 • Първичен преглед в амбулатория с гледане на натривка от периферна кръв/ ДКК на плочка под микроскоп
 • Вторичен преглед
 • Интерпретация на резултати от кръвни изследвания
 • Консултация по кръвни изследвания

Диагностика и лечение на БЕНИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • Анемии- желязодефицитна, вит.В12 дефицитна, Фолиевонедоимъчна анемия, апластични, хемолитични и др.
 • Тромбоцитопении
 • Тромбоцитози- първични и вторични
 • Левкопении
 • Левкоцитози- неутрофилия, еозинофилия, моноцитоза, лимфоцитоза и др.
 • Спленомегалия
 • Нарушения в коагулацията

Диагностика и лечение на МАЛИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • Миелопролиферативни заболявания
 • ХМЛ
 • Полицитемия вера
 • Есенциална тромбоцитемия
 • Първична миелофиброза
 • Миелодиспластини синдроми
 • Остри миелоидни левкемии
 • Остри лимфобластни левкемии
 • Увеличени лимфни възли-
 • Хронична лимфоцитна левкемия
 • Болест на Ходжкин
 • Индолентни Неходжкинови лимфоми
 • Агресивни Нехочкинови лимфоми
 • Множествен миелом
 • Солитарен миелом
 • Плазмоцитом

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС